Welkom bij WBE Rekken

Wildbeheereenheid Rekken e.o.

De Wildbeheereenheid Rekken en omstreken (WBE Rekken) is een vereniging van jagers, drijvers, voorjagers (jachthondenbegeleiders) en andere natuurliefhebbers. Op deze website leest u wie wij zijn en welke doelen onze WBE heeft. Tevens worden op deze pagina een aantal feiten over jagen en jagers in Nederland weergegeven.

Voor meer informatie over jacht en het beheer van diersoorten verwijzen wij graag naar de website van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: www.jagersvereniging.nl.

Indien u meer informatie wilt betreft onze WBE, kunt u contact opnemen met de secretaris via de contactgegevens op deze website.

WBE’s in Nederland

Ruim twee miljoen hectare Nederland is jachtveld. Er zijn in Nederland ruim 300 lokale jagersverenigingen (vaak ook WBE’s genoemd). De meeste van de ruim 27.000 jachtaktehouders in Nederland zijn lid van één van deze WBE’s. Door op lokaal niveau samen te werken willen zij tegemoet komen aan de voorwaarden die worden gesteld aan deze vorm van natuurbeheer. Omdat het vrijwilligers zijn die zich jaarrond inzetten, worden er ook verenigingsactiviteiten met een ontspannen karakter georganiseerd. Een paar cijfers om een indruk van de inzet van jagers en WBE’s weer te geven:

De Nederlandse jager jaagt ieder jaar gemiddeld:

• 60 uur om te benutten
• Ruim 100 uur om populaties te beheren
• Ruim 350 uur om gewassen te beschermen

Ieder jaar:

• dragen zij ruim € 600 miljoen bij aan Nederlandse economie
• verzetten zij 13.000 FTE vrijwilligerswerk in het landschap
• investeren zij ruim 350.000 uur om aanrijdingen met groot wild te beperken

Iedere WBE:

• legt jaarlijks gemiddeld 400 vierkante meter aan bos, akkerranden en houtwallen aan
• besteedt jaarlijks gemiddeld 500 uur aan tellingen van verschillende diersoorten
• heeft gemiddeld 125 uur per jaar een Buitengewoon Opsporingsambtenaar in dienst die toezicht houdt in het buitengebied.

Lid worden bij WBE Rekken?

De WBE Rekken e.o. heeft momenteel ruim 80 leden. Jaarlijks worden er ledenvergaderingen, lezingen, wildtellingen, cursussen, etc. georganiseerd met een serieus, ontspannen karakter. Onder haar leden zijn veel jagers maar ook aspirant jagers, drijvers, hondenmensen (voorjagers) en natuurliefhebbers. Als u interesse heeft om lid te worden, kunt u contact opnemen met de secretaris via de contactgegevens op deze website. Het eerste jaar bent u aspirant-lid en betaald u geen contributie!!!